Friday, April 10, 2009

Documentation of Jujube seeds planting at The Miracle Garden 3

Reiko Hamano & Eric Vong


Rie Nakano


Saiki Katsuhiro


Sadie Flateman


Sakiko Fujita


Shisano Takeuchi


Tomoko Akiyoshi


Tsukasa Yokozawa


Umi Akiyoshi

No comments:

Spain: Blanca de la Torre’s Hibaku Sendan has bloomed

Hiroshi, one of your trees has bloomed!!!!! :) -Blanca de la Torre